Algemene Voorwaarden Satya mama

 

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle lessen van Satya mama en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist van Satya mama.
2. Je gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Hiertoe wordt door jou bij aanvang van de les een formulier ingevuld en ondertekend.

Wijzigingen
3. Satya mama behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd en ontvangt desgevraagd een nieuw exemplaar.
4. Satya mama behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -data en -tijden te wijzigen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Betaling
5. Na inschrijving betaal je het cursusbedrag per blok van 5 of 10 lessen (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag wordt voorafgaand bekend gemaakt via de website www.satyamama.nl
6. Het cursusbedrag dient voor aanvang van jouw leskaart te zijn betaald. Dit geld ook indien er een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is of indien af en toe een losse les wordt gevolgd.
7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan behoudt Satya mama zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen.

Restitutie gemiste lessen
8. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
9. Restitutie van het cursusgeld is in geen enkel geval mogelijk.

Afmelden
10. Indien je niet in de les aanwezig kan zijn dien je tijdig af te melden. Bij elke les minstens 2 uur voor aanvang van deze les. Indien later wordt deze les in rekening gebracht.
11. Over het blok van 10 lessen mag 12 weken gedaan worden m.u.v. de vakanties en de weken dat Satya mama zelf geen lessen verzorgd. Er kunnen dus 2 lessen gemist worden, mits aan regel 11 is voldaan. Over een blok van 5 lessen mag 6 weken gedaan worden, hier kan één les gemist worden, mits aan regel 11 is voldaan.
12. Gemiste lessen kunnen ook, mits in overleg, op andere dagen en lessen worden ingehaald. Dit kan alleen als er plek is in de betreffende groep. In geval van langdurige ziekte kan, indien mogelijk en in overleg, een uitzondering gemaakt worden:  lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling 
13. Je volgt de lessen op eigen risico. Indien je onder medische behandeling bent, neem contact op met je behandelaar voor het volgen van yogalessen. Dit geld ook als je een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt.
14. Satya mama kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
15. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dien je ons voor aanvang van de les te informeren.
16. Satya mama is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Privacy Verklaring
Disclaimer
Contact